Verhaallijnen

Hieronder kan je de verschillende verhaalijnen vinden, samen vormen zij het verhaal voor de Toekomst van Katwijk. Zij zijn gemaakt op basis op de input van de 7 doelstellingen. We zijn benieuwd naar je mening! Je kan hier reageren. 

Verhaallijn 1: Sterke Kust

1. Versterk de badplaats Katwijk aan Zee

“Zorg dat katwijk een familiebadplaats blijft.”

Katwijk ontwikkelt zich als een kwalitatieve familiebadplaats. Met een unieke kwaliteit, namelijk te bereiken per boot en met een directe toegang tot zee. De pieren worden verlengd, zo verdient zwemwater voor de Katwijkse kust de blauwe vlag. Rondom de Uitwatering is ruimte voor een zeejachthaven,  stedelijke ontwikkeling, groen en nieuwe horeca. De ontwikkelingen rond de Uitwatering sluiten mooi aan bij de Boulevard: ook Katwijk aan Zee centrum profiteert mee.

2. Versterk bestaand recreatief aanbod in binnen- en buitengebied

Een dagje strand is goed te combineren met een andere activiteit, zowel in Katwijk als in de regio. Bijvoorbeeld een middag shoppen in Leiden of een boottocht over de Oude Rijn naar de Kagerplassen. Het Katwijkse aanbod aan recreatie is gevarieerd: van natuurbeleving in de duinen tot museumbezoek in de oude dorpskernen. Mooie fiets- en wandelroutes zorgen voor een goede verbinding tussen Katwijk en de hotspots in de regio.

“Maak uitdagende plekken voor kinderen, geef ze de ruimte om buiten te spelen.”

3. Zet in op klimaatbestendige kust

Het Kustwerk Katwijk is net klaar; er ligt een prachtige duinenrij en een parkeergarage langs de kust. De volgende kustversterking staat gepland voor 2050. Het lijkt ver weg, maar toch is het belangrijk nu al na te denken over hoe Katwijk mee kan bewegen met de zeespiegelstijging.

4. Versterk identiteit en ruimtelijke kwaliteiten van Katwijk als dorpen aan het water

Katwijk ligt aan het water. De zee, die is wel te vinden. Maar dat de Oude Rijn door Katwijk slingert, is minder zichtbaar. De Oude Rijn speelt een belangrijke rol in de historie van de dorpen. Door aan de oevers van de Oude Rijn aantrekkelijke, openbare kades te maken, wordt die beter beleefbaar. In de wijken aan de kust wordt duin, strand en zee sterker herkenbaar in de openbare ruimte.

“Knap de Rijnmond op: meer groen en bomen, een wandelpark langs de watering tussen de schapen.”

“Meer vaargelegenheid rondom Katwijk: zeehaven, faciliteiten voor surfers op het strand en meer gezellige winkels."

 
 
 
 

Verhaallijn 2: Florerende Onderneming

1. Werk aan een sierteelt sector (glastuinbouw)

“Bloemen- en plantenteelt zijn in Katwijk van oudsher sterk vertegenwoordigd. Die sector kan verder versterkt worden. Technologische ontwikkeling biedt nieuwe kansen.”

FloraHolland is een cruciaal onderdeel van de Katwijkse economie en krijgt ruimte voor vernieuwing van de activiteiten.

De Pioniersbaan is een belangrijke nieuwe verbinding om het gebied Rijnsburg-Noord leefbaar én economisch vitaal te houden.

2. Aansluiting opleidingsniveau – werkgelegenheid

Katwijkers moeten passend werk kunnen vinden in Katwijk. Met de automatisering in het productie- en bedrijfsleven is het – juist in Katwijk – belangrijk dat het opleidingsniveau blijft aansluiten bij wat van de werknemers verwacht wordt. Katwijk legt daarom de nadruk op praktisch onderwijs gericht op de kansrijke sectoren. En versterkt de relaties tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

3. Bied ruimte aan nieuwe economische ontwikkelingen

De Katwijkse bedrijvensector (MKB, innovatieve sierteeltsector, FloraHolland),  gaat samenwerkingsverbanden aan met de bedrijven en instellingen in Leiden Bio Science Park. Dat levert opleidingsplaatsen en banen op. Om de hoek bij Bio Science Park, op voormalig Vliegkamp Valkenburg, is ruimte voor specialistische bedrijvigheid die zich onderscheidt van de bestaande bedrijven in Katwijk.

 “Maak het winkelaanbod divers. Stimuleer innovatie in het winkelgebied door bijvoorbeeld pop-up store concepten.”

4. Versterk het MKB

Het MKB is van oudsher sterk vertegenwoordigd in de Katwijkse dorpen. Katwijk geeft ook in de toekomst voldoende ruimte aan ondernemers, zowel op bedrijventerreinen als in de woongebieden. Zowel voor starters als voor (familie)bedrijven die al een lange staat van dienst hebben.

“Naast duurzaamheid is het van belang dat ondernemers die zich in Katwijk vestigen voordelen zien ten opzichte van het vestigen in buurplaatsen/gemeenten. Bijvoorbeeld doordat de gemeente extra begeleiding of andere voordelen aanbiedt.“

 

 

 

Verhaallijn 3: Katwijkse Kernen

Ontwikkel levensloopbestendige dorpen

Katwijk zet in op verdichting en kwaliteitsverbetering van de dorpen met behoud van groene kwaliteiten. Bij concurrerende claims om de ruimte, kiest Katwijk voor groen en niet voor ruimte voor (geparkeerde) auto’s. Elke kern heeft een compleet en gedifferentieerd woningaanbod; mensen moeten in hun wijk kunnen opgroeien en er oud kunnen worden. Het basisvoorzieningenniveau (scholen, zorg, winkels) is in elke kern op orde en de voorzieningen liggen dicht bij elkaar. Er is ruimte voor het bloeiende verenigingsleven.

“Maak een ondergrondsafvalsysteem in heel Katwijk, zo komen mensen hun huizen uit om even naar de bakken te lopen en spreken ze de buren ook nog eens gezellig!”

2. Versterk diversiteit van de huidige kernen

Katwijk is een verzameling van heel diverse dorpen, met allemaal een eigen ontstaansgeschiedenis en cultuur. Die kwaliteit is kenmerkend en blijft behouden. Die diversiteit zit in de bewoners, maar ook in bijvoorbeeld de openbare ruimte, de architectuur en in festiviteiten. De dorpen zijn onderling met elkaar verbonden door aantrekkelijke wandel- en fietsroutes.

“Bewaar en bewaak de eigen dorpscultuur en geschiedenis van Katwijk.”

 3. Ontwikkel Oude Rijn als aantrekkelijke groen-blauwe identiteitsdrager

Katwijk ontwikkelt een gezicht naar de Oude Rijn. De verouderde bedrijventerreinen langs de oevers transformeren naar meer gemengde plekken met bijzondere woningen. Langs het water liggen openbare, doorlopende routes en zijn veel openbare plekken met steigers. Daar is het water goed te beleven!

 4. Ontwikkel een nieuwe kern voor een nieuwe doelgroep

Nieuw Valkenburg wordt een nieuwe, zesde kern met eigen basisvoorzieningen. Nieuw Valkenburg is dé woonwijk van de toekomst, met onderscheidende woonmilieus. Voor Katwijkers, maar vooral ook voor mensen uit de regio. In Nieuw Valkenburg zijn bijzondere voorzieningen, bijvoorbeeld leisure en cultuur, die een rol kunnen spelen voor heel Katwijk én de regio. Natuurlijk is de nieuwe woonwijk  via snelle fietsroutes verbonden met Katwijk en ook Leiden.

 

 

Verhaallijn 4: Gezonde Leefomgeving

1. Stimuleer bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte

Bewegen is gezond en belangrijk voor jong en oud. De openbare ruimte moet uitnodigen tot bewegen. Dat kan door aantrekkelijke sport-, speel- en ontmoetingsplekken te maken. In dicht bebouwde wijken moet daar net zo goed plek voor zijn als in de ruimer opgezette buurten.

“Meer buurtplekken waar mensen met elkaar in contact kunnen komen.”

“Ik zou graag meer beweegtoestellen zien in Katwijk, die ook een beetje beschut zijn zodat je niet zo in het openbaar aan het sporten bent.”

“Speeltoestellen voor volwassenen! Waar je zelf kunt trainen, en waar groepjes bootcampers gebruik van kunnen maken.”

Het openbaar vervoer biedt een goed alternatief voor de auto. De routes naar haltes zijn comfortabel en aantrekkelijk om te lopen. Stoepen en de bushaltes zijn toegankelijk voor rolstoelen, kinderwagens en rollators. Er zijn voldoende plekken waar je even kunt  zitten.

 2. Zet in op een kwalitatieve en duurzame mobiliteit

De (e)-fiets en het openbaar vervoer worden steeds volwaardiger alternatieven voor de auto. Dat begint bij goede fietsnetwerken en bereikbaar openbaar vervoer. In de directe omgeving van Katwijk is het prachtig fietsen. Leiden is op fietsafstand, te bereiken via aantrekkelijke, autoluwe routes. Maar ook met hoogwaardig openbaar vervoer is Katwijk optimaal bereikbaar. De auto is te gast in de woonwijken, maar natuurlijk blijven de economisch belangrijke gebieden goed bereikbaar.

“Stimuleer het autodelen in plaats van (2e) autobezit! Informeer rijbewijsbezitters actief hierover. Dat voorkomt ook hoge parkeernormen bij nieuwbouw.”

 “Zorg dat alle fietspaden comfortabel zijn.”

 3. Zet in op een duurzaamheid, klimaatbestendigheid en energieneutraal in 2050

Om de doelstelling “energieneutraal in 2050” te kunnen halen, gaat Katwijk vanaf nu alleen nog energie- en klimaatneutraal bouwen. Dar betekent ook aardgasloos: verwarming moet in nieuwe woningen van een duurzame bron komen.  Ook de bestaande woningen moeten duurzamer gemaakt worden, dat vraagt investeringen van bewoners, woningbouwverenigingen en de gemeente.

“Leg waterpleinen aan die bij hevige regenval kunnen fungeren als retentie waardoor de straten minder vaak blank. Als ze droog staan kunnen het speelpleinen zijn.”

Energie en warmte wordt straks alleen nog maar duurzaam opgewekt. Daarin werkt Katwijk samen met de regio. De ligging aan de zee en de monding van de Oude Rijn bieden kansen voor nieuwe vormen van energieopwekking. Bijvoorbeeld windenergie, Blue Energy en Smart Polder.

 “Subsidie voor zonnepannen (geen panelen), meer gras in tuinen, cv-installaties aansluiten op houtkachels, opvang regenwater voor bewatering planten.”

3. Koester het landschap

“Meer ruimte voor natuur!”