Omgevingsvisie

Wat is een Omgevingsvisie?

De Toekomst van Katwijk is onderdeel van het traject Omgevingsvisie Katwijk. In het kader van de nieuwe Omgevingswet moet een Omgevingsvisie voor de leefomgeving gemaakt worden. De gemeente pakt dit traject groots aan. De omgevingsvisie wordt de opvolger van de Brede Structuurvisie. Maar nu met de nadrukkelijke ambitie om vanuit het draagvlak en de creativiteit vanuit de samenleving te bouwen aan een krachtige en uitdagende visie, jouw input is daarvoor dus essentieel!

Hoe te komen tot een Omgevingsvisie?

Om tot een omgevingsvisie te komen lopen er meerdere "sporen", hieronder zie je het stappenplan:

Wat gaan we met je input doen?

Tijdens het Koploperscafé, Kracht Karavaan, Social Media en uiteraard op deze website word je bevraagd over de Toekomst van Katwijk: wat is nou écht belangrijk om rekening mee te houden in de Omgevingsvisie?

Alleereerst hebben we jullie gevraagd naar de Droom en Kracht van Katwijk. Aan de hand van deze input hebben we 7 doelstellingen opgesteld, in deze 7 doelstellingen worden keuzes voorgelegd hoe de komende twintig jaar Katwijk gaat ontwikkelen. Meer informatie over deze doelstellingen kan je hier terugvinden.

Aan de hand van deze input zijn er vier verhaallijnen gevormd. Meer informatie kan je hier terugvinden, we zijn benieuwd naar je mening en aanvullingen!

Nadat we input hebben verzameld omtrent de verschillende verhaallijnen zal de Omgevingsvisie worden ontwikkeld. Het concept zal allereerst aan de inwoners van de gemeente Katwijk worden voorgelegd.